Wacław Potocki

Przez dwa blisko wieki nie znany światu, utwór ten z chwilą odnalezienia wywołał powszechny podziw wśród literatów zdumionych, bo nie mogących pojąć, jakim sposobem epoka
uznana za czas upadku mogła się zdobyć na podobne dzieło. Olśnieni blaskiem tego klejnotu krytycy nie dostrzegli jego.
plam i skaz, a w zapale patriotycznym, lecz nie krytycznym (Wojcicki, Mecherzyński), wyczerpali cały zasób pochwalnych epitetów, jakim rozporządzali.
Publiczność przecie, choć jak zwykle przyjęła za prawdę „słowa mistrzów”, jednak nie podzielała ich zapału i nie kwapiła się do bliższego poznania tego arcydzieła.
Powtórne wydanie, które w lat trzydzieści po pierwszym się ukazało (1880), zawdzięczamy czci dla tego utworu śród jednostek, nie zaś żądaniom oświeconej części naszego
społeczeństwa.
Rzecz widoczna, że ani przesadne pochwały Wójcickiego i Mecherzyńskiego, ani chłodniejsze i gruntowniejsze oceny Szajnochy, Bełcikowskiego i Tyszyńskiego nie zdołały przekonać
publiczności, nie potrafiły przedstawić jej tego diamentu w sposób uwidoczniający grające w nim ognie, których blask wynagradza hojnie plamy i chropowatości, rażące nawykłych do
klejnotów delikatnie obrobionych i wykwintnie oprawionych.
Ognie te wywołać może jedynie promień tego samego światła, które drga dotąd zamknięte w utworze, promień ducha autora i ducha ówczesnego społeczeństwa.
Pochwycenie tego promienia stanowi operację dość trudną i bardzo delikatną, której wykonać nie mogli dotychczasowi krytycy, ogarniający w swym badaniu cały obszar olbrzymiej
prawdziwie działalności literackiej Potockiego.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. wypadki
    erectile dysfunction

Menu:

Reklama: